• naglowek waski

10.02.2011 r. - Koszalin, COS SG i Politechnika

W drodze powrotnej ze spotkania zespołu organizacyjnego wirtualnego Muzeum Polskich Formacji Granicznych i po zakończeniu kwerendy w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, prezes i wiceprezes Stowarzyszenia odwiedzili Oddział IPN w Szczecinie, gdzie spotkali się z dr P.Skubiszem, a następnie odwiedzili Centralny Ośrodek Szkolenia SG im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Politechnikę w Koszalinie. Na Politechnice odbyli spotkanie z prof. dr hab. B.Polakiem, autorem licznych publikacji historycznych, m.in. poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu, wojsku i formacjom granicznym II RP.

W COS SG, W. Bocheński i płk SG K.Szczepański zostali oprowadzeni wraz z uczestnikami szkolenia po Sali Tradycji Formacji Granicznych przez wykładowcę Ośrodka, ppłk SG dr W.Grobelskiego. Następnie obejrzeli lapidarium znaków granicznych (słup z granicy polsko-rumuńskiej, kamienie zgranicy polsko-niemieckiej), urządzone przed budynkiem głównym. W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie robocze z dr W. Grobelskim, w trakcie którego omówiono zakres rzeczowy Jednodniówki SWPFG Nr 4, przygotowywanej na 20-lecie Straży Granicznej i 80-lecie Inspektoratu Granicznego Jasło SG IIRP. Omówiono także możliwość opublikowania przez SWPFG materiałów z konferencji naukowej odbytej w ub. roku w ASG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +