• naglowek waski

3-9.02.2011 r. - Pruszków, Zespół Szkół Technicznych

W dniach 3-9.02. br. członek Stowarzyszenia, kpt. rez. Józef Bocheński, przedstawił uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego cykl pięciu dwugodzinnych wykładów, poświęconych zagładzie elit politycznych i kulturalnych Polski w akcji katyńskiej. J.Bocheński, Opiekun Miejsc Pamięci Narodu, jest synem komisarza Straży Granicznej, więźnia sowieckiego obozu w Kozielsku, zamordowanego przez NKWD w Katyniu 23.04.1940 r.

Podczas wykładów opowiedział o swoich wieloletnich poszukiwaniach: najpierw ojca, a teraz miejsc pochówku żołnierzy polskich poległych w 1939 r. Na fotografiach poniżej J.Bocheński wśród uczestników pielgrzymki do Katynia, zorganizowanej w 1989 r. przez ś.p. ks. L.Kantorskiego, proboszcza parafii w Podkowie Leśnej.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +