• naglowek waski

22-23.10.2011 r. - Suwałki, Giby, Odsłonięcie obelisku

W dniu poprzedzającym uroczystości w Gibach, delegacja SWPFG spotkała się w Suwałkach z harcerzami, którzy za swego patrona chcą przyjąć płk Jana Sadowskiego, żołnierza KOP, długoletniego Prezesa SWPFG. Na terenie parafii w Gibach odsłonięto obelisk z tablicą upamiętniającą miejsce mordu żołnierzy baonu KOP „Sejny” w dniu 25.09.1939 r. przez Armię Czerwoną. Fundatorem obelisku było m.in. SWPFG.

Prezes W. Bocheński wręczył Grupie Rekonstrukcyjnej CSP KOP w Osowcu Twierdzy i Kołu nr 14 im. Powstańców Sejneńskich ZŹWP „Dużą Honorową Odznakę KOP” przyznaną przez zarząd za kultywowanie tradycji i popularyzowanie historii oraz upamiętnianie miejsc walk i męczeństwa żołnierzy KOP.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +