• naglowek waski

10.03.2011 r. - Pruszków, wystawa poświęcona PP II RP

W Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie odbyło się otwarcie połączonych wystaw: Policja Państwowa na północno-wschodnich Kresach Rzeczypospolitej 1919-1939 (autor: Marek Gajewski, Muzeum Wojska Białystok), Na nieludzkiej ziemi Charków – Katyń – Miednoje (autor: Aleksander Załęski) i Policjanci II RP w dołach śmierci Miednoje (autor: Waldemar Bocheński). Okolicznościowe prelekcje wygłosili mjr Zygmunt Kowalczyk, przedstawiciel KG Policji i A.Załęski, uczestnik ekshumacji w Charkowie i Miednoje.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +