• naglowek waski

28.05.2011 r. - Sanok, Placówka Straży Granicznej

W sobotę, 28.05.2011 r., w Sanoku odbyła się uroczystość XX-lecia Straży Granicznej, podczas której dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej istnienie w Sanoku, w okresie międzywojennym, Straży Granicznej. Tablica, którą zamontowano na ścianie budynku Placówki SG, upamiętnia istnienie sztabu Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego SG, a w 1939 r. Komendy Obwodu Sanok. Inicjatywa wykonania tablicy pamiątkowej wyszła od funkcjonariuszy Placówki i W.Wesołkina, członka SWPFG i przewodnika beskidzkiego. Stowarzyszenie przyjęło w ub. roku patronat honorowy nad inicjatywą funkcjonariuszy mjr A.Siwca, komendanta Pacówki, i przekazało Placówce odlew odznaki SG II RP.

Uroczystość rozpoczął przemarsz orkiestry, pododdziałów i uczestników od Placówki SG do kościoła Przemienienia Pańskiego, gdzie odbyła się Msza św. w intencji Straży Granicznej. Po Mszy św. tą samą trasą uczestnicy uroczystości powrócili w szyku na teren Placówki, gdzie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Aktu odsłonięcia dokonali p. Stefania Piotrowska, córka strażnika SG II RP Jasika, najmłodsza funkcjonariuszka Placówki SG w Sanoku i prezes SWPFG W.Bocheński. Tablicę poświęcił ks. dr A.Skiba, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego. Kolejnym blokiem uroczystości była prezentacja historii SG, zwiedzanie placówki SG oraz piknik, podczas którego można było obejrzeć pojazdy i sprzęt SG, odbyć przejażdżkę motocyklem terenowym, posilić się wojskową grochówką. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu (starosta sanocki S.Niżnik, v-starosta W.Krawczyk) i miasta (v-burmistrz M.Kurasz) oraz sąsiednich gmin (gm. Zagórz Ł.Woźniczak, gm. Cisna R.Szczepańska, gm. Baligród A.Pomykała) i pow. brzozowskiego (Starosta Z.Błaż), przedstawiciele policji (KPP Sanok nadkom. G.Martyniak, KPP Jasło mł.insp. R.Woźniak, KPP Brzozów mł.insp. A.Pietrzkiewicz), PSP Sanok bryg. K.Dżugan, WKU Sanok ppłk P.Skworzec, służby celnej (kom. celni J.Rogóż, R.Gierlicki), mieszkańcy Sanoka i członkowie SWPFG: prezes W.Bocheński z żoną, skarbnik P. Okulski (Jasło) z synem Jakubem (Kraków) oraz Sanocczanie W.Wesołkin z mamą Kazimierą i H.Dąbrowski. Późnym popołudniem W.Wesołkin oprowadził gości, członków Stowarzyszenia, po królewskim mieście Sanoku, nie zapominając o miejscach związanych z "pobytem" w czasach CK dzielnego wojaka Szwejka.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +