• naglowek waski

28.03.2011 r. - Pruszków, ZSTiO

Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 2, od września ub. roku współpracuje z ukraińską Szkołą Średnią ze Zdołbunowa, mieszczącą się przy ul. Mickiewicza. We wrześniu uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili szkołę w Zdołbunowie. Podczas pobytu w Ukrainie zwiedzili m.in. Zdołbunów, Poczajów i Krzemieniec. 27.03. młodzież ukraińska wraz z nauczycielami przyjechała z rewizytą do Pruszkowa. W poniedziałek, 28.03., odbyło się uroczyste powitanie gości z Ukrainy.

W powitaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół wraz z dyrekcją i gronem pedagogicznym oraz zaproszeni goście, m.in. reprezentujący Zarząd Powiatu Pruszkowskiego z panią Starostą Elżbietą Smolińską, Adam Bajcar – prezes Towarzystwa Polska-Ukraina, W.Bocheński – prezes zarządu SWPFG. W trakcie uroczystości prezes SWPFG odznaczył phm. Aleksandra Radicę – komendanta Harcerskiego Hufca „Wołyń” (Polskie Harcerstwo na Ukrainie) Honorowym Jubileuszowym Znakiem KOP 1994-2004, przyznanym przez Kapitułę Znaku za całokształt jego działalności związanej z pielęgnowaniem i przekazywaniem młodzieży tradycji Kresów. Jesienią 2009 r. w towarzystwie harcerzy A.Radicy zwiedzaliśmy schrony odcinka ufortyfikowanego Tynne. Odcinek broniony był we wrześniu 1939 r. przez kompanię forteczną batalionu KOP „Sarny”, która odpierała ataki wojsk sowieckich.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +