• naglowek waski

14-15.08.2011 r. - Tomaszów Lubelski, 1.p.kaw. KOP

Uroczystość przejęcia barw 1 p. kaw. KOP przez Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej była rozłożona na dwa dni. Pierwszego dnia w auli Urzędu Miejskiego odbyło się sympozjum naukowe p.n. „1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza – historia, tradycja, a teraźniejszość” podzielone na dwa bloki. W pierwszym bloku referaty wygłosili S. Koper „Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej – geneza powstania”, W. Bocheński „1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza”, ppłk dr W. Grobelski „Szwadrony kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924-1939”, dr M. Bielecki „Wojskowa Służba Duszpasterska w II RP”.

W drugim bloku dr A. Dudek „Zapomniany żołnierz czyli konie w wojsku”, W. Dziedzic „Kawaleria polska w I i II Bitwie Tomaszowskiej we wrześniu 1939 roku”, dr J. Frykowski „Szkody wyrządzone przez jazdę na terenie Starostwa Tyszowieckiego w XVII i XVIII w.”, st.chor. SG M. Skorniewski Współczesne tradycje ułańskie w SG jako model nowoczesnej służby granicznej”. Sympozjum towarzyszyła wystawa militariów z okresu II wojny światowej ze zbiorów ppłk dr W. Grobelskiego (Koszalin). Drugiego dnia po Mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali na tomaszowski rynek, gdzie odbyła się główna uroczystość przekazania barw 1 p. kaw. KOP i przejęcia przez Szwadron tradycji walecznego pułku. Prezes SWPFG przekazał ułanowi lancę z proporcem dowódcy pułku oraz Duży Znak KOP przyznany przez Zarząd SWPFG dzień W uroczystości uczestniczyli senator RP J. Chróścikowski, poseł na Sejm RP S. Zawiślak, przedstawiciele władz samorządowych powiatu z wicestarostą i Burmistrzem Tomaszowa Lub. W. Żukowskim, gen. bryg. SG J. Frączyk, komendant Nadburzańskiego Oddziału Str. Gran., przedstawiciele KPP i UC, kombatanci, grupy rekonstrukcyjne. Nasze Stowarzyszenie było w Tomaszowie Lubelskim reprezentowane przez W. Bocheńskiego, Z. Żuka i J. Czapiewskiego (Warszawa), P. Okulskiego (Jasło), J. Okulskiego (Kraków), K. i J. Bocheńskich, M. Filipowiaka (Szczecin), mjr SG P. Kozłowskiego (Przemyśl), M. Rubas (Warszawa), T. Saka (Zamość).

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +