• naglowek waski

19.05.2011 r. - Gimnazjum w Hannie, V-lecie imienia KOP

19 maja byliśmy zaproszeni do Gimnazjum im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Hannie z okazji V-lecia nadania imienia. SWPFG reprezentowali: Krystyna i Józef Bocheńscy, Jan Czapiewski, Maria Rubas i Zbigniew Żuk. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wójt i sekretarz gminy, dyrektor GOKiS, proboszcz miejscowej parafii, Komendant Placówki SG w Dołhobrodach, dyrektorzy i młodzież ze szkół z miejscowości Dańce, Holeszów, Zaświatycze.

Uroczystość rozpoczęto złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową. Następnie delegacja uczniów klasy III, odchodzących ze Szkoły, przekazała sztandar swoim następcom, tj. uczniom klasy II. Dyrektor gimnazjum, mgr Danuta Kononiuk, otrzymała z rąk przedstawicieli SWPFG Jubileuszowy Honorowy Znak KOP 1994-2004, którym została odznaczona przez Kapitułę Honorowego Znaku. Uroczystość uświetnił występ słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży. Następnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o współczesnej Straży Granicznej w 20. rocznicę jej powołania. Czterech finalistów odpowiadało na pytania opracowane przez komisję. Nagrody i puchary wręczał ppłk SG Janusz Wólczyński, Komendant Placówki SG w Dołhobrodach, który był ich fundatorem. Przedstawiciele SWPFG wręczyli komplet Jednodniówek Stowarzyszenia finalistom konkursu oraz dyrektor Gimnazjum, wójtowi Gminy Hanna Grażynie Kowalik, proboszczowi parafii w Hannie ks. Wiesławowi Sitarskiemu i Komendantowi Placówki SG w Dołhobrodach. Józef Bocheński przybliżył zebranym zarys historii KOP i SG II RP. Na zakończenie uroczystości dyrektor Gimnazjum wręczyła zaproszonym gościom "Podziękowanie" za udział.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +