• naglowek waski

01.09.2011 r. - Węgierska Górka, 72. rocznica agresji niemieckiej

Już podczas mobilizacji marcowej 1939 r. do obrony Odcinka „Węgierska Górka” skierowano baon KOP „Berezewecz” (d-ca mjr Kazimierz Czarkowski). Także wiosną zapadła decyzja o budowie pod Węgierską Górką 14 obiektów fortecznych, jednak rozpoczęto budowę tylko pięciu schronów bojowych („Waligóra”, „Włóczęga”, „Wędrowiec”, „Wąwóz”, „Wyrwidąb”). Niestety, w dniu wybuchu wojny jeden nie był jeszcze całkowicie wybudowany, a pozostałe nie były wykończone i wyposażone.

Odcinek obrony Węgierska Górka – Osielec objął, utworzony na bazie baonu KOP „Berezwecz” i baonów ON, 2 psg. Rygiel obronny „Węgierska Górka” objął baon „Berezwecz” (1 baon 2 psg) z kompanią forteczną oraz 55 pluton art.poz., 151 bag, 3 dyon 65 pal, 3 plutony ON i pluton Straży Granicznej. Rygiel obsadzony ok. 1200 żołnierzami skutecznie odpierał ataki przeważających sił bawarskiej 7 DP. W trakcie walk zginęło 11 żołnierzy polskich i ok. 200 niemieckich. Bitwa o Węgierską Górkę przeszła do historii jako "Westerplatte Południa". Tegoroczne, centralne uroczystości państwowe 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się w Węgierskiej Górce przy schronie bojowym "Wędrowiec". Na uroczystości przybył Prezydent RP Bronisław Komorowski. W uroczystości uczestniczył gen. bryg. Leszek Elas - Komendant Główny Straży Granicznej, Kompania Reprezentacyjna SG i Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza, mieszkańcy i goście oraz członkowie SWPFG (W.Bocheński, K.Szczepański, A.Wolny, P.Okulski, J.Okulski, J.Pluta, Z.Kowalczyk, S.Gorczakowski, K.Girjatowicz, E.i A.Olas, K.i J.Bocheńscy, M.Sokołowski, H.i J.Zańko, Maria Rubas, W.Warnicki, R.Dudek, J.Pasek i ich goście honorowi płk SG K.Gawęda i płk rez. SG A.Mackiewicz. Przybyłych powitał Piotr Tyrlik, Wójt Gminy Węgierska Górka. Prezydent nawiązał w przemówieniu do obrony Westerplatte, które jest dla każdego Polaka miejscem szczególnym. Przypomniał słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „każdy ma swoje Westerplatte” i dodał: „warto pamiętać, że takie miejsca, takie sytuacje, jak na Westerplatte, można odnaleźć w wielu zakątkach Polski”. Kontynuując Prezydent RP stwierdził: „Warto pamiętać o tym poświęceniu, bo zawsze i wszędzie bezpieczeństwo narodu i państwa zależy nie tylko od sojuszy, nie tylko od nowoczesnego uzbrojenia, nie tylko od potężnych fortyfikacji (...), ale bezpieczeństwo państwa i narodu zawsze zależy od istnienia woli narodu do walki o własną wolność, o własną integralność państwową”. B.Komorowski podkreślił, że w budowie fortyfikacji brała także miejscowa ludność, walcząca „o uzyskanie możliwości skutecznej obrony Polski i polskiego Śląska”. Na wniosek Zarządu SWPFG przygotowany przez Ud/sKiOR Prezydent odznaczył czterech członków SWPFG, żołnierzy Września 1939 r. i osobiście dokonał dekoracji Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski: kpt. rez. Stefana Gorczakowskiego, por. rez. Antoniego Wolnego, por. rez. Konstantego Girjatowicza (odznaczonemu por. rez. Adamowi Kotule stan zdrowia nie pozwolił na przybycie do Węgierskiej Górki). W imieniu odznaczonych podziękował kpt. S.Gorczakowski: „My nie zasłużyliśmy na odznaczenie. Największą nagrodą dla nas było odzyskanie niepodległości Polski zniewolonej przez dwóch okupantów: hitlerowskiego i sowieckiego.” Po tych słowach kpt. S.Gorczakowski zaapelował o umieszczenie Węgierskiej Górki w panteonie chwały oręża polskiego, na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Po uroczystości W.Bocheński – prezes SWPFG, M.Sokołowski – członek SWPFG i przewodniczący Rady Powiatu Szydłowieckiego, kpt. rez. S.Gorczakowski – członek SWPFG, mieli okazję złożyć Prezydentowi RP podziękowania za słowa oddające cześć żołnierzom KOP-u, a zarazem poinformować o istnieniu Stowarzyszenia pielęgnującego pamięć żołnierzy KOP i Straży Granicznej II RP, oraz przekazać komplet Jednodniówek SWPFG „Ślady Pamięci” i „Nie tylko polskie Termopile” – książkę Stowarzyszenia „Wizna 1939”. Po zakończeniu uroczystości, zwiedzeniu ekspozycji plenerowej i rozmowach przy grochówce, członkowie SWPFG udali się pod kamień z tablicą poświęconą mjr K.Czarkowskiemu, d-cy baonu „Berezwecz”, gdzie prezes SWPFG złożył wiązankę kwiatów. Wieczorem w świetlicy hotelu ośrodka sportu odbyło się Zwykłe Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie dokonało zmian w statucie, przyjęło uchwałę oraz skierowało wnioski do Zarządu. Sprawozdanie z obrad wraz z przyjętymi dokumentami znajdziecie Państwo wkrótce w zakładkach „Walne Zabranie” i „Statut”.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +