• naglowek waski

29.03.2011 r. - Zawady, lekcja historii o KOP

W dniu 29 kwietnia 2011 r. w Zawadach, w Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza, odbyła się lekcja historii prowadzona przez wiceprezesa SWPFG, płk SG rez. Kajetana Szczepańskiego. W trakcie wykładu uczniowie szkoły zapoznali się z historią polskiej formacji granicznej - Korpusem Ochrony Pogranicza, ochraniającym wschodnią granicę Rzeczypospolitej w latach 1924-1939.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +