• naglowek waski

7-8.02.2011 r. - Szczecin, Archiwum Straży Granicznej

W dniach 7-8.02. na terenie ASG w Szczecinie odbyło się spotkanie członków zespołu redakcyjnego wirtualnego Muzeum Polskich Formacji Granicznych z płk Krzysztofem Gawędą, dyrektorem BOIN Komendy Głównej SG w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli bezpośredni wykonawcy projektu, przedstawiciele Archiwum SG oraz pozostali członkowie zespołu reprezentujący Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie, Placówkę SG w Szczecinie i Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych.

Podczas spotkania odbyła się prezentacja strony, w trakcie której omówiono i wprowadzono pewne rozwiązania techniczne, a przedstawiciele SWPFG przekazali dyr. płk K. Gawędzie kopię znaku granicznego z granicy polsko-sowieckiej i współczesny znak graniczny Republiki Litwy.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +