• naglowek waski

19-20.05.2011 r. - Koszalin, Seminarium historyczne

W dniach 19-20.05.2011 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyło się Seminarium Historyczne p.t. "Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011", w którego trakcie przedstawiono 30 referatów. Przedstawiały one transformację brygad WOP w oddziały SG i historię wszystkich jednostek SG (KG, oddziały, ośrodki szkolenia) w minionym dwudziestoleciu, a także dzieje wszystkich dekanatów (rzymskokatolicki, prawosławny, grekokatolicki, ewangelicki) oraz historię związków zawodowych NSZZFSG i ZZPC MSWiA (pion SG).

Stowarzyszenie było reprezentowane przez prezesa W.Bocheńskiego, który przedstawił 19-letnią historię Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Sympozjum przewodniczył ppłk dr W.Grobelski. Uczestnikom sympozjum przedstawiono bazę szkoleniowo-dydaktyczną COS w Mielnie. Imprezie towarzyszyły dwie okolicznościowe wystawy: filatelistyczna i wystawa medali ze zbiorów pracowników COS SG. Z okazji sympozjum Poczta Polska wydała okolicznościową kartkę pocztową, którą w stoisku pocztowym na terenie ośrodka można było ostemplować okolicznościowym stemplem filatelistycznym. Dwudniowe sympozjum podsumował ppłk dr J.Prochwicz, który odniósł się także do działalności SWPFG. Dr Prochwicz, który stwierdził, że jest jedynym i największym w Polsce znawcą problematyki i historii polskich formacji granicznych, zarzucił Stowarzyszeniu zbyt duże "przywiązanie" do tradycji przedwojennych formacji granicznych, które nie zawsze były chlubne, i brak pielęgnacji historii Wojsk Ochrony Pogranicza. W tej sytuacji, na zakończenie obrad, głos zabrał prezes SWPFG, który zmuszony był skontrować niesprawiedliwą wypowiedź doktora. Można nie lubić SWPFG i jego członków, ale to Stowarzyszenie z mocy Statutu pielęgnuje tradycje wszystkich polskich formacji granicznych, a członkami SWPFG są m.in. byli żołnierze WOP. Wielu z nich zostało wyróżnionych Honorowymi Znakami Jubileuszowymi KOP, a 6.05.2011 r. odbyło się w Uniwersytecie w Białymstoku sympozjum organizowane przez SWPFG, podczas którego cztery z dziewięciu referatów były poświęcone WOP. Jeden z tych referatów p.t. "Kadra oficerska WOP 1945 - 1956" przedstawił nie kto inny niż właśnie dr J.Prochwicz. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą także w uroczystościach organizowanych przez ZŻWP zrzeszający m.in. weteranów WOP. 17.05.2011 r. odbyła się w dniu Święta Straży Granicznej i w XXX-lecie ZŻWP w Białymstoku uroczystość nadania sztandaru kołu ZŻWP. W tamtej uroczystości uczestniczyli prezes i wiceprezes SWPFG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +