• naglowek waski

06.05.2011 r. - Uniwersytet w Białymstoku, Sympozjum naukowe

W dniu 6.05.2011 r., z okazji XX-lecia Straży Granicznej, w auli Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się Sympozjum Naukowe „Ochrona granicy państwowej w latach 1918-2011 w Polsce północno-wschodniej”. Organizatorami Sympozjum byli: Katedra Historii 1918-1945 Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych i Podlaski Oddział Straży Granicznej.

Sympozjum otworzył prezes SWPFG W.Bocheński, następnie przybyłych gości powitali płk Lech Czech, Komendant Podlaskiego Oddziału SG, i gen. dyw. SG rez. Józef Klimowicz, były Komendant Główny SG. Przewodnictwo naukowe Sympozjum objął prof. UwB dr hab. Krzysztof Filipow. Do Sympozjum zgłoszono jedenaście referatów. Sympozjum odbyło się w dwóch sesjach, w których przedstawiono dziewięć referatów. O godz. 12:00 uczestnicy Sympozjum wzięli udział w miejskiej uroczystości upamiętniającej napaść Niemiec na Polskę w 1939 r., która odbyła się na Placu Uniwersyteckim. Program Sympozjum Naukowego: dr Robert Kempa „Fortyfikacje w systemie ochrony Prus Wschodnich”; mgr Marek Kietliński [Archiwum Państwowe w Białymstoku] „Materiały dotyczące ochrony granicy państwowej w latach 1945-1991 w zbiorach Archiwum Państwowego w Białymstoku”; płk SG Krzysztof Gawęda [Komenda Główna SG] „Wirtualne Muzeum Polskich Formacji Granicznych”; mgr Adam Tobota [Wójt Gminy Mielnik] „Działalność Harcerskiej Służby Granicznej w strukturach ZHP na przykładzie Białostockiej Chorągwi ZHP”; ppłk SG rez. dr Jerzy Prochwicz [Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim] Kadra oficerska Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1956”; płk rez. Antoni Mieleszko [Koło Nr 1 ZŻWP przy Podlaskim Oddziale SG] „Reorganizacja WOP w ochronie granicy na przykładzie oddziału w Białymstoku”; płk Józef Kosno [Koło Nr 1 ZŻWP przy Podlaskim Oddziale SG, ostatni dowódca Podlasko-Mazurskiej Brygady WOP] „Działalność emerytów WOP w zakresie pracy społecznej”; por. SG Andrzej Kopiczko [Podlaski Oddział SG] „Przesunięcie granicy polsko-radzieckiej na odcinku miejscowości Zaleszczany”; ppłk SG Jan Nikołajuk [Podlaski Oddział SG] „Reorganizacja formacji granicznej w 1991 r. na przykładzie odcinka w Białymstoku”; płk SG rez. Kajetan Szczepański [wiceprezes Zarządu SWPFG] „Wojskowa Straż Graniczna w ochronie północnej granicy odradzającej się Rzeczypospolitej”; Waldemar Bocheński [prezes Zarządu SWPFG] „Mazowiecki Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w ochronie północnej granicy Polski.” Wszystkie zgłoszone organizatorom referaty zostaną opublikowane w Zeszycie Naukowym SWPFG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +