• naglowek waski

26.01.2011 r. - Białystok, cmentarz św. Rocha

Wiceprezes Zarządu płk K.Szczepański odwiedził cmentarz Św. Rocha w Białymstoku, na którym odnalazł fragmenty betonowego nagrobka zdemontowanego z grobu strażnika SG Stanisława Zabulskiego. Grób strażnika został zlikwidowany przy okazji porządkowania cmentarza w 2010 r., bowiem od wielu lat kwatera nie była opłacana przez rodzinę. Strażnik St.Zabulski był szeregowym Straży Granicznej (odpowiednik podoficera WP), służył w Komisariacie Wewnętrznym w Białymstoku. Żył zaledwie 37 lat.

Zmarł 5.04.1938 r. i został pochowany na cmentarzu Św. Rocha. Wg posiadanych informacji betonowy nagrobek został ufundowany przez kolegów zmarłego. W najbliższym czasie postaramy się przedstawić więcej informacji w tej sprawie, a także spróbujemy odtworzyć życiorys i przebieg służby w SG str. St.Zabulskiego.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +