• naglowek waski

21.06.2011 r. - Warszawa, pogrzeb ś.p. Jacka Skalskiego

W Warszawie, na cmentarzu w Marysinie Wawerskim, odbył się pogrzeb śp. Jacka Skalskiego, historyka, z udziałem rodziny, przyjaciół i delegacji SWPFG w osobach Krystyny i Józefa Bocheńskich oraz Jana Czapiewskiego. Zmarły od 2003 r. był członkiem SWPFG, od blisko pięciu lat pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu. J. Bocheński pożegnał Zmarłego w imieniu Stowarzyszenia, wyraził podziękowanie za pomoc w druku wydawnictw upamiętniających istnienie Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, i walkę obu formacji w 1939 r., o których pamięć była zacierana przez totalitarny system i miała być skazana na zapomnienie.

Kreśląc sylwetkę Zmarłego powiedział, że trzeba dumnie i wysoko trzymać głowę - mając takiego Ojca - człowieka uczciwego, skromnego, uczynnego i działającego skutecznie jako polski patriota.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +