• naglowek waski

18.01.2011 r. - Białystok, Podlaski Oddział Straży Granicznej

We wtorek prezes i wiceprezes Stowarzyszenia odbyli robocze spotkania w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej im. gen. dyw. H.Minkiewicza, w Uniwersytecie Białostockim i w Muzeum Wojska. Podczas rozmowy z Komendantem Oddziału płk SG Leszkiem Czechem omówiono m.in. kwestie związane z podtrzymaniem dotychczasowej współpracy Stowarzyszenia z Oddziałem, sprawy związane z przygotowywanym przez SWPFG dla gimnazjów i szkól podstawowych konkursem wiedzy o formacjach granicznych oraz możliwość zabezpieczenia przez kompanię Oddziału uroczystości w Gimnazjum w Zawadach.

Podczas rozmowy z prof. dr hab. Krzysztofem Filipowem omówiono sprawy związane z przygotowaniami do planowanej przez SWPFG i Un.B. na 6.05.br. konferencji naukowej poświęconej ochronie północnej granicy RP na przestrzeni lat 1918-2011. W Muzeum Wojska pozyskano, dla czasowej ekspozycji w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie, plansze wystawy „Policja Państwowa na płn.-wsch. Kresach II RP 1919-1939”. Wystawa będzie towarzyszyła realizowanemu przez Zespół Szkół programowi „Katyń … ocalić od zapomnienia”, w trakcie którego w kwietniu br. na terenie Szkoły zostaną posadzone dwa Dęby Pamięci, poświęcone zamordowanym w 1940 r. przez sowieckie NKWD funkcjonariuszom PP z powiatu pruszkowskiego – kom. Antoniemu Bąkowi i st.przod. Stefanowi Kaliskiemu.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +