• naglowek waski

17.06.2011 r. - Warszawa, z prac Zarządu SWPFG

Kpt. Władysław Raginis, s. Kazimierza i Genowefy urodził się 27.061908 r. w Dyneburgu. Był dowódcą plutonu w 4 kompanii Baonu Fortecznego KOP „Sarny”, a w 1939 r. dowódcą 3 kompanii ckm Baonu Fortecznego KOP „Osowiec”. 2.09.1939 r. objął dowództwo obrony dziesięciokilometrowego Odcinka „Wizna”. Do dyspozycji miał 720 żołnierzy, ckm-y i sześć armat 76 mm. Przyszło mu zmierzyć się z korpusem pancernym gen. Guderiana. 10.09.1939 r. po wyczerpaniu się amunicji rozkazał załodze opuścić schron i poddać się, a sam dopełniając złożonej przysięgi, że żywy nie opuści bronionej pozycji, wysadził się detonując granat.

Został pochowany w miejscu śmierci na Górze Strękowej, obok schronu, z którego dowodził obroną. Obok niego pochowano poległych żołnierzy. W 1939 r. Góra Strękowa znalazła się pod okupacją sowiecką. Żołnierze sowieccy wykopali zwłoki poległych i wrzucili je do przydrożnego rowu obok drogi z Białegostoku do Łomży. Po wojnie w tym miejscu urządzono mogiłę wojenną, ale na tablicy nie znalazło się nazwisko bohaterskiego obrońcy (patrz notatka z 17.02.2011 r.). W 2010 r. Stowarzyszenie „Wizna 1939” postanowiło przeprowadzić ekshumację poległych, przeprowadzić badania DNA w celu ustalenia szczątków kpt. Raginisa, i przenieść szczątki z należnymi honorami, w żałobnym kondukcie, z przydrożnej mogiły do miejsca ostatecznego spoczynku obok schronu na szczycie Góry Strękowej. Zarząd SWPFG popierał działania Stowarzyszenia „Wizna 1939”, m.in. kierując stosowne pisma do Kancelarii Prezydenta RP, ROPWiM, Wojewody Podlaskiego i Wójta Gminy Zawady. W marcu otrzymaliśmy pierwszą korespondencję w tej sprawie od Wojewody Podlaskiego i Wójta Gminy Zawady. I wreszcie dotarła do nas wiadomość: Jest zgoda na ekshumację. Rozpoczęcie prac ekshumacyjnych zaplanowano na połowę lipca, a uroczystość pogrzebową na wrzesień br. Dariusz Szymanowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wizna 1939”, planuje zorganizować wycieczkę szlakami kpt. Raginisa, zaczynając oczywiście od Dyneburga, oraz zawiązać współpracę i rozpocząć wymianę młodzieży pomiędzy szkołami z Dyneburga i Gimnazjum im. KOP w Zawadach. SWPFG, które dotychczas wspierało te działania, będzie od tej pory partnerem „Wizny 1939” i współorganizatorem przygotowywanego projektu.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +