• naglowek waski

agresja-sowieckaStudia i materiały pod red. Rodziewicza T. (2009):
"Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie".

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie, Lublin, s. 286 + mapa.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +