• naglowek waski

Uchwała Walnego Zebrania Nr 3 z 1 września 2011 r. w sprawie odporu pojawiającym się coraz częściej oszczerstwom

W związku z powtarzającymi się napastliwymi wypowiedziami, w których dezawuuje się heroizm życia i walk żołnierzy polskich, którzy niejednokrotnie oddali swoje życie abyśmy mogli dzisiaj żyć w wolnej, niepodległej i niezawisłej Ojczyźnie – Matce naszej Polsce – członkowie SWPFG obecni na Zwyczajnym Walnym Zebraniu w Węgierskiej Górce w dniu 1 września 2011 roku wyrażają wolę odporu pomówieniom żołnierzy polskich o tchórzostwo i brak woli walki z najeźdźczymi armiami: niemiecką, słowacką i sowiecką. W tym celu zebrani proszą Zarząd SWPFG o podjęcie kroków, które miałyby na celu ukrócenie haniebnych zachowań i ukaranie oszczerców w ich środowiskach i na terenie Państwa Polskiego.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +