• naglowek waski

Uchwała Walnego Zebrania Nr 2 z 1 września 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za Zasługi dla SWPFG”

Zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych w Węgierskiej Górce w dniu 1 września 2011 roku po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez kol. kpt. rez. dra Tadeusza Böhma ustanowiło odznakę „Za Zasługi dla SWPFG” powierzając Zarządowi SWPFG opracowanie i zatwierdzenie Regulaminu Odznaki oraz Wzoru Odznaki.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +