• naglowek waski

Walne Zebranie

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Procedurę zwoływania oraz cele Zwyczajnego Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania określają § 13, § 14, § 15 i § 16 Rozdziału IV Statutu SWPFG „Władze Stowarzyszenia”.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +