• naglowek waski

Organizacja Pożytku Publicznego 1,5% - SWPFG

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS Postanowieniem w sprawie WA.XIII NS-REJ.KRS/036426/23/910 dokonał zmiany w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego wpisując Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych o nr KRS 0000062824 na listę organizacji pożytku publicznego działających non profit, co oznacza, że wszystkie środki finansowe pozyskiwane w ramach OPP są przeznaczane na realizację celów statutowych. Każdego roku podatnicy mają możliwość przekazywać 1,5% podatku należnego fiskusowi, wykazanego w ich rocznej deklaracji PIT, bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dla podatnika przekazanie 1,5% nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem.

logo opp kolor

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +