• naglowek waski

07-08.12.2023 r. - Warszawa, Akademia Sztuki Wojennej

Dwudniowa konferencja naukowa poświęcona ochronie granicy państwowej zorganizowana przez Akademię Sztuki Wojennej z udziałem dwudziestu prelegentów reprezentujących ASzW, SG, WZZ, WBN, WP i UwB, a także prezesa SWPFG W. Bocheńskiego z referatem "Współdziałanie SZ RP oraz SG i KOP w realiach polityczno - militarnych II RP". Program konferencji podzielono na pięć paneli:

I - Doświadczenia historyczne,
II - Współczesne uwarunkowania użycia Str. Gran. i Sił Zbrojnych w zakresie ochrony i obrony granicy państwowej,
III - Wyzwania wobec współczesnych i perspektywicznych zagrożeń granicy państwowej (I dzień),
IV - Studium operacyjne wybranych obszarów granicy państwowej,
V - Doświadczenia innych państw w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom granicznym (II dzień).

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +