• naglowek waski

06.09.2020 r. - Radłów

Z okazji 81 rocznicy tzw."Bitwy o most na Dunajcu pod Biskupicami Radłowskimi we wrześniu 1939 r." w Radłowie odbyły się uroczystości upamiętniające te zmagania. Rozpoczęły się one Mszą św. w miejscowym kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem proboszcza ks. Janusza Maziarki, w intencji uczestników: około 300 poległych i zaginionych żołnierzy Wojska Polskiego, w tym żołnierzy KOP-u.  Podczas części oficjalnej obchodów okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Miasta i Gminy Radłów Zbigniew Mączka. Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik Bohaterów Września 1939 r. gdzie złożono okolicznościowe wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze w asyście żołnierzy Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "Wrzesień 39". Następnie delegacje lokalnych władz, rodzin poległych żołnierzy i kombatanci złożyły wiązanki kwiatów i zapalono znicze na miejscowych cmentarzach: Radłów, Zabawa i Zdrochec, gdzie spoczywają polegli żołnierze.
 
Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych reprezentował Józef Pluta.
 
Bitwa Radłowska była największą ze zmagań stoczonych z najeźdźcą hitlerowskim na terenie Małopolski podczas Kampanii Wrześniowej 1939 r.
w dniach 7 i 8 września przez żołnierzy Grupy Operacyjnej "Boruta" pod dowództwem gen. Mieczysława Spiechowicza, w tym czasie wchodzącej już w
skład utworzonej 6 września Armii "Małopolska".
 
2020-09-06 001
2020-09-06 036
2020-09-06 065
2020-09-06 067
2020-09-06 091
2020-09-06 111
2020-09-06 123
2020-09-06 126
2020-09-06 151
 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +