• naglowek waski

17.09.2020 r. - Wytyczno

Na Cmentarzu Wojennym uczczono pamięć żołnierzy KOP, którzy na przełomie września i października 1939 roku stoczyli tu heroiczną walkę z przeważającymi oddziałami Armii Czerwonej. W uroczystościach wzięła udział para prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhausner-Duda. Komendant Główny SG gen. dyw. SG Tomasz Praga witając parę prezydencką i zaproszonych gości powiedział m.in... "nasza formacja czuje się spadkobiercą chlubnych tradycji KOP o czym świadczą historyczne mundury, w których występuje Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej... naszym obowiązkiem jest pamięć o bohaterach tamtego września. Tradycje i historia są ważnym elementem budowania naszej narodowej tożsamości".  Prezydent w swoim wystąpieniu stwierdził m.in. "Mówiło się, że Korpus Ochrony Pogranicza był formacją elitarną. Nie ma żadnych wątpliwości, że był - wtedy, zwłaszcza w tamtych dniach, pokazał to w sposób niezwykle wymowny, przez co bez wątpienia przeszedł do historii nie tylko Rzeczypospolitej, ale także do historii wojskowości. Tutaj jest ich upamiętnienie... Dzięki ich męstwu i krwi tutaj przelanej, będziemy jako naród istnieli wiecznie..."

 

Po Apelu Poległych odmówiona została modlitwa ekumeniczna, a następnie na cmentarzu obok Kopca Chwały KOP złożono wieńce. Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej oraz defilada Kompanii Reprezentacyjnej SG. W defiladzie uczestniczyła też grupa rekonstrukcyjna kawalerii KOP.
Bitwa pod Wytycznem była jednym z ostatnich i największych starć z sowieckim najeźdźcą w 1939 r. Podczas walk zginęło najprawdopodobniej 93 żołnierzy polskich, a wielu zostało zamordowanych w niewoli lub zmarło wskutek ran i nie udzielenia pomocy medycznej.

1

2

3

4

5

6

Foto: Rafał Nowak z NOSG

17.09.2020 r. - Wytyczno

Na Cmentarzu Wojennym uczczono pamięć żołnierzy KOP, którzy na przełomie września i października 1939 roku stoczyli tu heroiczną walkę z przeważającymi oddziałami Armii Czerwonej. W uroczystościach wzięła udział para prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhausner-Duda. Komendant Główny SG gen. dyw. SG Tomasz Praga witając parę prezydencką i zaproszonych gości powiedział m.in... "nasza formacja czuje się spadkobiercą chlubnych tradycji KOP o czym świadczą historyczne mundury, w których występuje Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej... naszym obowiązkiem jest pamięć o bohaterach tamtego września. Tradycje i historia są ważnym elementem budowania naszej narodowej tożsamości".  Prezydent w swoim wystąpieniu stwierdził m.in. "Mówiło się, że Korpus Ochrony Pogranicza był formacją elitarną. Nie ma żadnych wątpliwości, że był - wtedy, zwłaszcza w tamtych dniach, pokazał to w sposób niezwykle wymowny, przez co bez wątpienia przeszedł do historii nie tylko Rzeczypospolitej, ale także do historii wojskowości. Tutaj jest ich upamiętnienie... Dzięki ich męstwu i krwi tutaj przelanej, będziemy jako naród istnieli wiecznie..."

Po Apelu Poległych odmówiona została modlitwa ekumeniczna, a następnie na cmentarzu obok Kopca Chwały KOP złożono wieńce. Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej oraz defilada Kompanii Reprezentacyjnej SG. W defiladzie uczestniczyła też grupa rekonstrukcyjna kawalerii KOP.

Bitwa pod Wytycznem była jednym z ostatnich i największych starć z sowieckim najeźdźcą w 1939 r. Podczas walk zginęło najprawdopodobniej 93 żołnierzy polskich, a wielu zostało zamordowanych w niewoli lub zmarło wskutek ran i nie udzielenia pomocy medycznej.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +