• naglowek waski

26.08.2020 r. - Góra Kalwaria

W dawnym budynku koszarowym, obecnie Hotelu Koszary odbyło się spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego Pikniku Militarnego w ramach obchodów XXX-lecia istnienia współczesnej Straży Granicznej (maj 2021). Górę Kalwarię wybrano nieprzypadkowo, gdyż tu w latach 1924-1939 mieściła się kuźnia kadr formacji granicznych: 1924-1928 Centralna Szkoła Straży Celnej i 1928-1933 Centralna Szkoła Straży Granicznej z Zakładem Tresury Psów Granicznych (Kąty, Walewice 1929-1933). Zaakceptowano projekt montażu na elewacji hotelu tablicy pamiątkowej poświęconej szkołom formacji granicznych II RP.

Odsłonięcie tablicy odbyłoby się w asyście Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. W spotkaniu uczestniczyli: M. Baj - z-ca Burmistrza Gminy Góra Kalwaria, D. Falana - dyrektor Ośrodka Kultury, ppłk SG D. Kaluga i ppłk. R. Sołtan - przedstawiciele Komendanta Głównego Straży Granicznej, A. Piątek i K. Maciąg - przedstawiciele Hotelu Arche Koszary, P. Rytko - TOnZ O/Czersk, phm. M. Franczak - ZHR, M. Niedziółka - pasjonat tajemnic Góry Kalawarii. SWPFG reprezentowali W. Bocheński i A. Olichwiruk.

1

4

6

9

11

abp Gall w GK.1

hotel

Projektowana tablica upamiętniająca istnienie Centralnej Szkoły Straży Celnej 1924-1928

i Centralnej Szkoły Straży Granicznej 1928-1933 w koszarach w Górze Kalwarii

na elewacji zachodniej budynku Koszary Arche Hotel przy ul. Dominikańskiej 11.

projekt tablicy

Projekt tablicy pamiątkowej: płyta sjenitowa 80x80x3 cm z zarysem granic II RP i napisami upamiętniającymi szkolnictwo formacji granicznych i fundatorów, z zamocowanym do kamienia mosiężnym odlewem Odznaki Pamiątkowej Straży Granicznej o wymiarach 23x15 cm pokrytym emalią ceramiczną, patynowanym.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +