• naglowek waski

31.08 - 01.09.2020 r. - Węgierska Górka

31.08 delegacja naszego Stowarzyszenia złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod obeliskiem poświęconym mjr. Kazimierzowi Czarkowskiemu.

01.09 odbyło się Walne Zebranie Członków SWPFG, na którym po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowe władze.

Zarząd:

 Prezes - Waldemar Bocheński

Wiceprezesi - Jacek Kozak, Andrzej Olichwiruk

Sekretarz - Czesław Piątkowski

Skarbnik - Maria Rubas

Członkowie - Jan Czapiewski, Miłosz Filipowiak

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Jan Nikołajuk

Członkowie - Janusz Kijaczko, Marek Majewski.

Uczestnicy zebrania składają podziękowanie koledze Edwardowi Milewskiemu za prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.

W godzinach popołudniowych w amfiteatrze zbudowanym przed schronem "Wędrowiec" odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 81. rocznicę bohaterskiej obrony Węgierskiej Górki przez Batalion KOP "Berezwecz", w walce z 7. Bawarską Dywizją Piechoty. Za walkę obronną z hitlerowskim najeźdźcą WG w 1971 r. została odznaczona Krzyżem Grunwaldu III Klasy.

Podczas obchodów Hufiec ZHP Węgierska Górka im. Obrońców Węgierskiej Górki i pięć osób z województwa śląskiego zostało odznaczonych naszym medalem "Za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic".

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +