• naglowek waski

01.09.2020 r. - Bielsko - Biała

Placówce Straży Granicznej nadano imię 3 Pułku Strzelców Podhalańskich. Pułk ten od 10 marca 1920 do wybuchu wojny w 1939 roku stacjonował w rejonie Bielska. Żołnierze tej formacji toczyli boje z wojskami bolszewickimi w Bitwie Niemeńskiej i Warszawskiej w 1920 roku, a potem z agresorami w wojnie obronnej 1939. Po klęsce kontynuowali walkę na frontach II wojny światowej i w konspiracji na okupowanych terenach.

 

 

Bielsko Biała

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +