• naglowek waski

29-30.08.2020 r. - Wolica Śniatycka

100. rocznica bitwy pod Komarowem rozegranej pomiędzy bolszewicką 1 Armią Konną a polską Dywizją Jazdy, która była największym starciem konnicy w trakcie wojny polsko - bolszewickiej. O ostatecznym zwycięstwie Polaków zadecydowała szarża oddziału rotmistrza Kornela Krzeczunowicza z 8 Pułku Ułanów. Podczas uroczystości jedną z atrakcji była, przygotowana przez ponad trzystu ułanów ochotników, historyczna rekonstrukcja. Wśród nich byli nasi koledzy z Sądeckiego Szwadronu w barwach Korpusu Ochrony Pogranicza.

1

2

3

4

5

6

7

8

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +