• naglowek waski

07.08.2020 r. – Góra Kalwaria

Z okazji setnej rocznicy bitwy warszawskiej 1920 r. w dawnym Domu Żołnierza odbyło się, zorganizowane przez Koło nr 61 ZŻWP w Górze Kalwarii, seminarium historyczne poświęcone bojom uniemożliwiającym oskrzydlenie Warszawy przez bolszewików, w tym obronie przepraw w środkowym odcinku Wisły i udziałowi w walkach lotnictwa i jednostek Flotylli Wiślanej.

W seminarium uczestniczyli członkowie Koła i ZG ZŻWP oraz goście, a wśród nich m.in. Zastępca Burmistrza Góry Kalwarii Mateusz Baj, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bożena Molak, dziekan Dekanatu Czerskiego ks. prałat Władysław Czerwiński, prezes Waldemar Bocheński i Andrzej Olichwiruk z SWPFG.

Po zakończeniu seminarium złożono wiązanki kwiatów pod tablicami pamięci i martyrologii żołnierzy i mieszkańców, a następnie organizatorzy przedstawili historię koszar, w tym Centralnej Szkoły Straży Celnej i Straży Granicznej (1924-1933) i oprowadzili zebranych po izbie pamięci.

Po zakończeniu uroczystości przedstawiciele SWPFG przedstawili v-burmistrzowi Bajowi wstępny projekt organizacji w Górze Kalwarii w maju 2021 r. pikniku militarnego z okazji 30. rocznicy powołania Straży Granicznej III RP oraz zapewnili „kustosza” zwiedzanej izby pamięci o chęci przekazania do zbiorów pamiątek związanych z CSSC i CSSG.

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, współorganizator uroczystości, wyraził zgodę na udział w pikniku Orkiestry Reprezentacyjnej SG z koncertem i Kompanii Reprezentacyjnej SG. Kulminacyjnym punktem uroczystości będzie odsłonięcie na elewacji zachodniej dawnego koszarowca, obecnie Hotelu Arche Koszary, tablicy upamiętniającej istnienie w tym obiekcie w latach 1924-1933 kuźni kadr formacji granicznych.

Ostatnie tego dnia spotkanie nasi koledzy odbyli z zaproszonymi do współpracy przedstawicielami firmy Arche Hotelu. W trakcie spotkania, które było niezwykle owocne, przedstawiono wstępny zakres imprez towarzyszących piknikowi. Prezes, zawodowo projektant budowlany, zobowiązał się do nieodpłatnego opracowania projektu budowlanego montażu tablicy i przeprowadzenia procedury określonej przez Prawo budowlane, w tym dokonania uzgodnień z MWKZ, gminą, starostwem i IPN, oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast kol. Olichwiruk przedstawił na spotkaniu model tablicy w skali 1:1. Kolejne spotkanie zespołu roboczego SWPFG-Arche zaplanowano ok. 25.08 br.

Góra Kalwaria 1

Góra Kalwaria 3

Góra Kalwaria 4

Góra Kalwaria 5

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +