• naglowek waski

01.03.2020 r. - Dębica

Podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w kościele pw. św. Jadwigi   została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, pod przewodnictwem ks. płk. SG dr. Zbigniewa Kępy Dziekana Straży Granicznej.

Osłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą kapelanów Wojska Polskiego, związanych z Dębicą,zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej w 1940 r.; ks ppłk. Andrzeja Niwy jednego z kapelanów KOP-u i ks. mjr. Stanisława Matznera. St. kapelan A.Niwa urodził się 26 listopada 1900 r. w Chełchach k/Robczyc.

Po ukończeniu gimnazjum w Dębicy rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Tarnowie. W czerwcu 1923 po przyjęciu święceń kapłańskich pełnił posługę kapłańską kolejno w czterech parafiach. Pod koniec 1930 został powołany przez Ministerstwo Spraw Wojskowych do KOP, a od 3 lutego 1931 został przydzielony do dowództwa Brygady KOP "Polesie" gdzie służył do końca tego roku. We wrześniu 1939 jako proboszcz Parafii Wojskowej został przydzielony na
front z Niemcami. Aresztowany przez NKWD początkowo więziony w Złoczowie następnie osadzony w obozie w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.

ZBIORY PARAFII ŚW JADWIGI W DĘBICY

AUTOR DARIUSZ TYRPIN

AUTOR DARIUSZ TYRPIN II

ZBIÓR URZĄDU MIASTA W DĘBICY

Foto: Urząd Miasta w Dębicy, Parafia św. Jadwigi w Dębicy, Dariusz Tyrpin

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +