• naglowek waski

08.02.2020 r. - Sejny

W Ośrodku Kultury odbyła się promocja albumu "W służbie Ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza - 24 Baon "Sejny". Autorami książki są prof. Mariusz Zemło i Jarosław Wojciechowicz członek SWPFG, wydawcą IPN Oddział Białystok. We wstępie autorzy napisali min. Publikacja to świadectwo wysiłku podejmowanego przez Polaków w celu odzyskania utracony dóbr, których pozbawiony, naród nie potrafi oddychać pełną piersią; świadectwo ochrony wartości, bez których polskość byłaby tylko pustą formą. Książka przedkłada materiał będący potwierdzeniem sprawności organizacyjnej twórców odradzającego się podmiotu państwowego, jest również dokumentem rycerskich postaw mogących stanowić wzór do naśladowania przez współczesnych... zawiera około 240 fotografii. Najstarsze pamiętają okres Powstania Sejneńskiego... W załączonym fragmencie z recenzji dr hab. Adama Miodowskiego prof. UwB czytamy: Autorzy łącząc przekaz wizualny i pisany, przedstawili w nowoczesny sposób dzieje 24 baonu KOP "Sejny". Co warte podkreślenia, uczynili to bez uszczerbku dla poziomu naukowego monografii...

 

książka

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +