• naglowek waski

06.06.2019 r. - Warszawa

Spotkanie robocze w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej poświęcone nadaniu imienia insp. SG Jakuba Witolda „Witalisa” Chmury Placówce SG w Modlinie. J.W. Chmura był ostatnim komendantem Mazowieckiego Okręgu SG, zginął w obronie Warszawy 12.09.1939 r. W spotkaniu uczestniczyli E. Waligóra (Nadw.OSG) i przedstawiciele SWPFG M. Rubas i W. Bocheński.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +