• naglowek waski

5.04.2019 r. – Góra Kalwaria

Spotkanie poświęcone odbudowie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, wybudowanego przez Straż Graniczną w 1931 r. na terenie CSSG, w którym wzięli udział: P. Rytko – prezes O/Czersk Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz M. Filipowiak i W. Bocheński, reprezentujący SWPFG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +