• naglowek waski

14.02.2019 r. – Warszawa

Odbyło się połączone zebranie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Kapituły Odznaczeń Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych poświęcone dyskusji nad przedstawionymi projektami Medalu „Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic”.

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +