• naglowek waski

19.05.2018 r. - Piła

SWPFG wspólnie z Muzeum Okręgowym zorganizowało obchody 90. rocznicy powołania SG II RP pt. Oni strzegli granic... Polska Straż graniczna 1928 - 1939. Podczas konferencji referaty wygłosili nasi członkowie: B. Tomaszew-ski Znaki graniczne na zachodniej rubieży II RP, W. Bocheński Umunduro-wanie formacji granicznych II RP, W. Grobelski Przygotowanie Straży Granicznej do wojny 1939, M. Filipowiak Archiwum SG w Szczecinie- początki powstawania. Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy obrazującej 11 lat SG II RP w służbie Ojczyźnie. Wystawę wsparli swoimi zbiorami członkowie SWPFG: W. Bocheński, M. Filipowiak, W. Grobelski, A. Olichwiruk.

Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy obrazującej 11 lat SG II RP w służbie Ojczyźnie. Wystawę wsparli swoimi zbiorami członkowie SWPFG:  W godzinach wieczornych podczas Nocy Muzeów odbył się pokaz GR CSP KOP (także członków SWPFG) pod dowództwem st. sierż. Krzysztofa Szepiela. Obchodom towarzyszyło zwiedzanie wystaw, koncert, pokazy, prezentacji Pilskiego Klubu Krótkofalarskiego SP3YAC, bicie monet...

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

 

i spotkanie integracyjne członków SWPFG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +