• naglowek waski

24.05.2018 r. - Racibórz

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału SG obchodzili 27. rocznicę powstania SG. Gospodarzem głównych uroczystości był komendant oddziału płk SG Adam Jopek, który serdecznie powitał przybyłych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Podczas uroczystego apelu wręczono srebrne medale „Za Długoletnią Służbę”, Odznaki Straży Granicznej oraz „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Wręczono awanse na kolejne stopnie służbowe i akty mianowań na stopnie mł. chorążego SG. Pł A. Jopek odebrał z rąk komendanta Hufca ZHP w Głubczycach statuetkę „Dar Serca” z podziękowaniem za współpracę okazaną harcerzom. SWPFG reprezentowali M. Rubas i W. Bocheński.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +