• naglowek waski

01.09.2018 r. – Żabnica

Uroczystości rocznicowe wybuchu II wojny światowej w Żabnicy, zorganizowane przez Gminę Węgierska Górka pod Honorowym Patronatem Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka. SWPFG reprezentowali w uroczystości prezes W. Bocheński i wiceprezes Z. Kowalczyk.

.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +