• naglowek waski

7-8.09.2018 r. – Szydłowiec - Barak

79. rocznicę bitwy pod Barakiem zainaugurowano uroczystościami na placu apelowym Zespołu Szkół im. KOP pod pomnikiem „Żołnierzom Korpusu ochrony Pogranicza - obrońców Polskich granic 1924-1939” gdzie u stóp tego pomnika złożono, przywiezioną przez członków SWPFG, ziemię z kolejnych 10. cmentarzy gdzie spoczywają żołnierze tej formacji. Następnego dnia pod pomnikiem „Żołnierzom września 1939 roku” w Baraku oddano hołd poległym w walkach na tych terenach.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +