• naglowek waski

06.10.2018 r. - Szczecin

Placówka SG otrzymała imię por. rez. kaw. Wacława Piotra Russockiego. Na apelu odsłonięto i poświęcono tablicę poświęconą patronowi. Po zakończeniu uroczystości w budynku Archiwum SG otwarta została wystawa dotycząca patrona oraz historii formacji granicznych. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Morskiego Oddziału SG.

Por. W.P. Russocki urodził się 19 maja 1904 roku w Stryju. W latach 1927-1928 był słuchaczem Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu i odbył ćwiczenia w 6 Pułku Ułanów w Stanisławowie.

Po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczął w 1928 pracę w dyplomacji kolejno w ambasadzie w Rzymie, Komisariacie generalnym w Gdańsku, Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W latach 1938-1939, jako konsul RP w Szczecinie, starł się z niemieckim aparatem policyjno-sądowym i uznany przez władze niemieckie jako persona non grata został zmuszony do opuszczenia miasta. Po powrocie do kraju zmobilizowany do powstałego 1 Pułku Kawalerii KOP uczestniczył w kampanii obronnej 1939. W nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie w Kozielsku, zamordowany wiosną 1940 w Katyniu.

1

2

 

 

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +