• naglowek waski

16.10.2018 r. - Biała Podlaska

Placówka Nadbużańskiego Oddziału SG otrzymała imię gen. bryg. Stanisława Tessaro. Uroczystość rozpoczęła Msza św., następnie przed Placówką odbył się uroczysty apel i nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej patrona. W swoim wystąpieniu Komendant NOSG płk SG Jacek Szcząchor powiedział m.in. W ten sposób chcemy spłacić dług wdzięczności wobec pokolenia Polaków, którzy tak jak nasz patron w obronie polskich granic złożyli na ołtarzu narodowi polskiemu swoją wolność.

W uroczystościach uczestniczył p. Ludwik Tomczyk - wnuk siostry patrona.

gen. bryg. S.Tessaro urodził się 24 czerwca 1891 roku w Białej Podlaskiej. W sierpniu 1914 wstąpił do Legionów Polskich. Walczył w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1921 objął dowództwo piechoty dywizyjnej 30 DP, następnie w maju 1926 został mianowany dowódcą tej dywizji. W sierpniu 1929 przeniesiony do KOP na dowódcę tej formacji do października 1930, kiedy został mianowany d-cą Okręgu Korpusu X. z siedzibą w Przemyślu. Tam zmarł nagle 9 marca 1933 r. Odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Ordery VM, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Komandorski OOP, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi, medalami: "Za Wojnę 1919-1921", "Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości", "Polska swemu Obrońcy".

W uroczystości prezesa SWPFG reprezentował A. Olichwiruk.

1

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +