• naglowek waski

17.10.2018 r. – Kielce

Placówce Karpackiego Oddziału SG nadano imię płk. Przemysława Nakoniecznikoffa - Klukowskiego. Po Mszy św. odprawionej w Bazylice Katedralnej, na placu przed budynkiem Placówki odbył się uroczysty apel, podczas którego został odczytany akt nadania i odsłonięto tablicę pamiątkową.

Płk P. Nakoniecznikoff-Klukowski urodził się 13 czerwca 1896 r. w Tbilisi. W latach 1915-1917 służył w armii rosyjskiej, walczył w I wojnie światowej. W listopadzie 1918 wstąpił do Wojska Polskiego służąc kolejno w: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, 63 pp.

Od kwietnia 1937 z-ca d-cy Brygady KOP "Podole". Podczas wojny obronnej 1939 dowódca 163 pp rez., a następnie od 8-go dowódca 36 DP rez. Podczas okupacji Komendant Okręgu AK Kraków. Więzień NKWD i sowiecki łagrów w latach 1945-1955.

Odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu VM, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi (dwukrotnie).

1

2

3

4

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +