• naglowek waski

04.11.2018 r. – Warszawa

Pod hasłem „Niepodległa” w Filharmonii Narodowej zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Koncert pod dyrygenturą mjr. SG Leszka Mieczkowskiego zorganizowano z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród gości zaproszonych przez Komendanta Głównego SG gen. dyw. SG T. Pragę był prezes W. Bocheński z małżonką.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +