• naglowek waski

30.11.2018 r. - Władysławowo

Placówce SG nadano imię gen. Józefa Hallera. Generał Józef Haller (1873-1960) odegrał istotną rolę w tworzeniu II Rzeczpospolitej Polskiej i umacnianiu jej granic.

W 1919 r. przybył do Polski na czele nowocześnie wyposażonej armii, którą włączono w ogólną siłę zbrojną Rzeczpospolitej. Wykonując zadanie objęcia w posiadanie przyznanego Polsce traktatem wersalskim Pomorza, dokonał symbolicznego zaślubienia Polski z Bałtykiem w Pucku 10 lutego 1920 r. Tym samym Polska objęła administrację nad Pomorzem z dostępem do Morza Bałtyckiego, pomiędzy granicami z Wolnym Miastem Gdańsk od wschodu po rejon okolicy Jeziora Żarnowieckiego od zachodu.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +