• naglowek waski

17.03.2017 r. - Warszawa-Otwarcie Sali Tradycji

W Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej, poświęconej historii formacji granicznych od roku 1918 do czasów współczesnych. Sekretarz Stanu w MSWiA Jakub Skiba, z którego inicjatywy powstało to szczególne miejsce, wraz z Komendantem Głównym SG płk. SG Markiem Łapińskim dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Minister Skiba w swoim wystąpieniu podkreślił, że:  „Niezwykle ważne jest podtrzymywanie etosu służby, która nie może polegać jedynie na wykonywaniu rozkazów - musi się również opierać na głęboko ugruntowanym systemie wartości.

Źródłem, z którego powinniśmy czerpać, jest historia i tradycja wraz ze wspaniałymi przykładami patriotyzmu bohaterskich obrońców granic”- powiedział minister. Komendant Łapiński podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ekspozycji. Podkreślił również, że funkcjonariusze codzienną służbą w ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej kultywują tradycję swoich poprzedników, a Sala Tradycji jest między innymi oddaniem im hołdu. Wśród zebranych eksponatów znajdują się m.in. znak z granicy polsko-sowieckiej (tablica żeliwna z godłem wykonana w latach 20. XX wieku w odlewni Poręba koło Zawiercia), Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza „Za Służbę Graniczną” plutonowego KOP Aleksandra Pietraszaka (zatwierdzona przez ministra spraw wewnętrznych 31 października 1928 r.), Odznaka Honorowa „Za Służbę Graniczną” - gipsowy odlew odznaki wykonany w 1934 r., na 10-lecie KOP, przez żołnierzy Baonu KOP „Stołpce” - podarowany przez J.Czapiewskiego członka Zarządu SWPFG. Na wystawie znalazły się także wypożyczone przez SWPFG duże odznaki KOP, SG II RP i SG obecnej oraz jubileuszowe znaki wyemitowane przez naszą organizację.

1

2

3

4

5

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +