• naglowek waski

26.01.2017 r. – Warszawa

W Muzeum Katyńskim spotkali się z dr Ewą Kowalska, reprezentująca tę placówkę, przedstawiciele SWPFG: W. Bocheński, M. Rubas, dr Dominika Siemińska z IPN, dr A.K. Sobczak wicedyrektor Muzeum Szlachty Polskiej z Ciechanowa. Tematem spotkania było zorganizowanie w tym muzeum wystawy dotyczącej obrońcom polskich granic poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej. Ustalono wstępnie, że 18 grudnia 2017 r. otwarcie wystawy poprzedzone zostanie mszą św. w Katedrze Polowej WP.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +