• naglowek waski

08.04.2017 r. – Pieszowola

Po stoczeniu boju pod Szackiem i przejściu na lewy brzeg Bugu resztki zgrupowania KOP, dowodzone przez gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemana zostały w nocy z 30.09. na 1.10.1939 r. zaatakowane pod Wytycznem przez sowiecką jednostkę pancerną. Po stoczeniu bitwy i próbach przebicia się na zachód gen. Orlik-Rückeman wydał rozkaz zniszczenia sprzętu i rozproszenia grupy. Grupy żołnierzy, nieustannie atakowane przez jednostki sowieckie przedzierały się lasami, przez bagna i wśród jezior Polesia do walczących pod Kockiem oddziałów gen. bryg. F. Kleeberga. Po wytypowaniu terenu badań między Wielkim Łanem a Pieszowolą, uzyskaniu zgód konserwatora i dyrekcji parku narodowego detektoryści reprezentujący SWPFG i SG, pod kierownictwem prezesa W. Bocheński i archeologa, w asyście strażników parku, przystąpili do pierwszego etapu poszukiwań. Odnaleziono liczne artefakty, w tym orła wz.19, odznakę KOP, guziki, które przekazano do Muzeum Okręgowego w Białej Podlaskiej.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +