• naglowek waski

16.05.2017 r. - Zamość

Na Rynku Wielkim w Zamościu odbyły się centralne obchody Święta Straży Granicznej z udziałem Prezydenta RP A. Dudy oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji M. Błaszczaka. Oficjalne uroczystości rozpoczęła msza św. w Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Następnie, w południe, na Rynku Wielkim w Zamościu, odbył się uroczysty apel, podczas którego Prezydent RP wręczył nominacje generalskie Komendantowi Głównemu SG gen. bryg. M. Łapińskiemu i jego zastępcy gen. bryg. T. Pradze. Prezydent RP w asyście Ministra SWiA wręczył również Medale za Długoletnią Służbę. W trakcie obchodów Minister SWiA Mariusz Błaszczak przekazał córce Wojciecha Stanisława Wójcika akt pośmiertnego mianowania na stopień pułkownika. Pułkownik Wójcik był dowódcą 1 pp KOP, którego w 1940 r. NKWD zamordowało w Charkowie.

W uroczystości uczestniczył prezes W. Bocheński.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +