• naglowek waski

30.05.2017 r. – Racibórz

Uroczystości XXVI rocznicy powstania SG miały wyjątkowy charakter ze względu na nadanie imienia Śląskiemu Oddziałowi SG imienia nadkomisarza Józefa Bocheńskiego – legionisty, uczestnika III Powstania Śląskiego, oficera SG II RP i Żołnierza września 1939 r. zamordowanego w Katyniu wiosną 1940 r. Wraz z imieniem nadano oddziałowi sztandar, który został poświęcony podczas Mszy św. przez bp. Andrzeja Czaję. Gospodarzem uroczystości był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek. Uroczystość uświęcił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej SG oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej SG. Zwieńczeniem obchodów był okolicznościowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

1

2

3

4

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +