• naglowek waski

23.06.2017 r. – Ciechanów

Obchody XXV-lecia SWPFG pod Honorowym Patronatem ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka. Organizatorami-partnerami byli: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Komendant Główny Straży Granicznej.

W przedpołudniowej części uroczystości odbył się wernisaż wystawy poświęconej Straży Granicznej II RP, której towarzyszyła konferencja popularnonaukowa z udziałem SWPFG, a w godzinach popołudniowych, na błoniach Zamku Książąt Mazowieckich, odbył się piknik historyczny z udziałem rekonstruktorów z Osowca i Tomaszowa Lubelskiego, prezentujących umundurowanie i uzbrojenie KOP.

Nadwiślański Oddział SG prezentował użytkowany sprzęt. Zgłodniałych częstowano wojskową grochówką i chlebem ze smalcem, wypieczonym przez piekarnię z Wolina, ściśle wg receptury dla KOP. Ostatnim punktem programu był koncert Orkiestry Morskiego Oddziału SG. Wieczorem w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie odbyło się jubileuszowe Walne Zebranie Członków SWPFG. Wspominano naszą XXV-letnią historię, wyjazdy na Kresy, leśne poszukiwania i wiele innych. Było to spotkanie pozytywnie zakręconych ludzi, dla których najważniejsze sprawy to tradycja, pamięć i barwy narodowe.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +